Undervannsoptikk: Sakte men sikkert

Med base i ett av verdens tøffeste testmiljøer for marint utstyr, opplever JT Electric stigende oversjøisk etterspørsel etter vårt undervannsutstyr, særlig videoopptakere for trålfiske, og lys og kamera for fiskeoppdrett.

Hvis du driver med utvikling av marint utstyr eller relaterte produkter og løsninger, er det sannsynlig av du vil ønske været og klimaet på Færøyene velkommen. Det garanterer at varene og tjenestene vi tilbyr er grundig kvalitettestet og derfor av høyeste kaliber både med hensyn til pålitelig drift, robusthet og varighet. Noe mindre enn dette ville ganske enkelt ikke fungere på Færøyene. Så snart vi har fått det til å fungere her, er det sannsynlig at man har utviklet en vinner.

Snakk med JT Electric, produsent av blant annet TrawlCamera, OceanLite og OceanCamera. Med base i Kambsdalur, Fuglafjørður, er JT Electric spesialister i levering av undervannløsninger, slik som videokamera for trålfiske og lamper for kunstig sollys, samt kameraer og automatiske fôringsløsninger for oppdrettsanlegg. Selskapet mottar i stadig økende grad ordre fra oversjøiske markeder, slik som Russland, Island, Norge, Skottland, Australia og den Arabiske Gulfen.

Oppbygging og utvikling fra bunnen av over fire tiår under ledelse av elektrisk ingeniør Jóannes Thomsen, bedriftens grunnlegger, har gjort JT Electric i stand til å snu den tøffe naturen på Færøyene til en konkurransefordel i det internasjonale markedet.

Ifølge adm. dir. Rói Kalsø: “Undervannslysene og -kameraene våre for akvakultur, og videokamera for trålfiske har vært prøvd, testet og kontinuerlig forbedret over mange år.” Det vi tilbyr i dag, er i verdensmarkedets absolutte toppsjikt. Dette er robuste, slitesterke produkter med en prislapp langt under hva du ellers ville måtte betale for tilsvarende i varighet og generell kvalitet. Én årsak til dette, er at vi utvikler produktene våre i et miljø i hjertet av Færøyenes fiskeri- og akvakulturnæring. Det marine miljøet her kan være ualminnelig ugjestmildt og med bølgehøyder som er uhørt i andre områder hvor det drives fiskeoppdrett. Så næringen her krever utstyr som faktisk virker og varer, til tross for slike forhold.”

‘Ikke for raskt’

Ifølge Kalsø har JT Electric registrert økende tilgang på ordrer fra utlandet de siste årene. Denne suksessen tilskrives i stor grad, men ikke utelukkende, produktkvaliteten vi har oppnådd som resultat av en ny strategi – en omdefinert forretningsstrategi som har fokusert selskapets oppmerksomhet omkring noen få nøkkelprodukter.

“Vi leverer varer til Tasmania, Dubai og Russland, samt naboland som Norge og Island og mange flere. Ved siste opptelling talte jeg 19 land blant kundene våre, og listen vokser stadig. Vi belønnes endelig for det langvarige og harde arbeidet med produkt- og kvalitetsutvikling. Det er imidlertid også viktig at vi er blitt mer fokusert på kjerneområder, slik at vi legger mer energi i løsninger samtidig som vi i økende grad nytter standardteknologier i komponentdeler. Vi har avgrenset det hele til tre hovedområder: utvikling, produksjon og vedlikehold.”

Sammensetningen av Fuglafjørðurs lokale industri er en varig nøkkelfaktor i prosessen, sier Kalsø.

“Fuglafjørður har en høy konsentrasjon av bedrifter som arbeider i nært tilknyttede markeder. Samarbeidet vårt med lokale selskaper er avgjørende for vår suksess, da de utgjør et viktig ledd i tilbakemeldingskjeden og noen tilbyr også våre produkter som en del av sitt utvalg. Når det f.eks. gjelder TrawlCamera, er fiskeutstyrprodusenten Vónin en aktiv partner i hele prosessen, fra testkjøringer til installasjon, og fra markedsføring til salg og vedlikehold. I tilfelle OceanLite og OceanCamera arbeider vi i omfattende grad med den mekaniske bedriften KJ Hydraulic, som er spesialister på akvakulturnæringen. Vi har lokale oppdrettsanlegg som bruker lysene og kameraene, og de automatiserte fôringsløsningene våre. Havnen i Fuglafjørður er hovedområdet for fiskerinæringen og én av de travleste i landet, så mange av fartøyene som legger til havn her er brukere av vårt TrawlCamera.

Det finnes i tillegg andre nøkkelanlegg i fiskerihavnen, som alle gjør det mulig for oss å opprettholde nær kontakt med kunder og ta i mot den stadige strømmen av tilbakemeldinger av betydning for produktene våre.”

I januar 2013 tok 40 år gamle Kalsø, som har bakgrunn fra detaljhandel og bedriftsregnskap, over ledelsen.

“Vi ønsker en betydelig økning i eksporten vår, men ikke for raskt”, sier Kalsø.